Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”  obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.   

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2019 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać wynosi 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty). 

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane są wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,  efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego. 

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane są te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Bierzemy tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymaga dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi). 

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładziemy nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu. 

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzamy jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. 

Zestawienie Ranking Samorządów  jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.
 

Organizatorzy

Rzeczpospolita
Życie Regionów

Partner wspierający

Partner technologiczny

Webankieta

Partner wydarzenia

Muzeum Polin

Patroni honorowi

Związek Miast Polskich
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Zwiazek Powiatow Polskich
Związek Gmin Wiejskich RP
Zwiazek Wojewodztw RP
Business Centre Club
Krajowa Izba Gospodarcza
Pracodawcy RP

Patroni medialni

Nieruchomości
rp.pl
Parkiet
Kancelarie rp
E-kiosk
Nieruchomości
rp.pl
Kancelarie rp
E-kiosk