O rankingu

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, nasz ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Rejestracja

Wypełnij formularz aby dokonać rejestracji na wydarzenie

* - pola wymagane

Informacja RODO oraz o rejestracji zapisu wideo i foto kliknij tu

Administratorem danych osobowych jest Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko) oraz wizerunku jest związane z projektem „Ranking Samorządów”. Zarejestrowane materiały będą prezentowane w serwisach internetowych Administratora, na kontach Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) oraz materiałach dokumentujących przebieg wydarzenia.

W zakresie przysługujących Państwu praw (dostęp, sprostowanie usunięcie, itp.) przewidzianych przepisami RODO zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa a szczegóły zostaną Państwu udostępnione w osobnym komunikacie.

Organizatorzy

Rzeczpospolita
Życie Regionów

Partner wspierający

Podkarpackie logo

Partner technologiczny

Webankieta

Partner wydarzenia

Muzeum Polin

Patroni honorowi

Związek Miast Polskich
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Zwiazek Powiatow Polskich
Związek Gmin Wiejskich RP
Business Centre Club
Krajowa Izba Gospodarcza
Pracodawcy RP

Patroni medialni

Nieruchomości
rp.pl
Parkiet
Kancelarie rp
E-kiosk
Nieruchomości
rp.pl
Kancelarie rp
E-kiosk