O rankingu

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, nasz ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Rejestracja

Wypełnij formularz aby dokonać rejestracji na wydarzenie

* - pola wymagane

Informacja RODO oraz o rejestracji zapisu wideo i foto kliknij tu

Administratorem danych osobowych jest Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko) oraz wizerunku jest związane z projektem „Ranking Samorządów”. Zarejestrowane materiały będą prezentowane w serwisach internetowych Administratora, na kontach Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) oraz materiałach dokumentujących przebieg wydarzenia.

W zakresie przysługujących Państwu praw (dostęp, sprostowanie usunięcie, itp.) przewidzianych przepisami RODO zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa a szczegóły zostaną Państwu udostępnione w osobnym komunikacie.

Organizatorzy

Rzeczpospolita
Życie Regionów

Patroni medialni

Nieruchomości
rp.pl
Parkiet
Kancelarie rp
E-kiosk
Nieruchomości
rp.pl
Kancelarie rp
E-kiosk